Mekling om dynamisk minsteprismodell

Publisert: av Roar Bjånesøy

Sjømat Norge og Norges Sildesalgslag har i dag mandag 28. mai 2018 gjennomført mekling om bestanddelene i den dynamiske minsteprismodellen for henholdsvis nordsjøsild og nvg-sild.

Meklingen ble ledet av Carl Petter Martinsen. 

 

På møtet ble det enighet om følgende:

 

Minsteprisen i den dynamiske minsteprisreguleringsmodellen på nordsjøsild og nvg-sild settes til 78 % av omsatt pris mot tidligere 80 %.  Videre etableres det «gulv» i modellen for minsteprisfastsettelse for nordsjøsild  gitt ved minstepris på nordsjøsild til mel/olje pluss kr 0,30 pr kg og tilsvarende etableres det «gulv» for minsteprisfastsettelse for nvg-sild gitt ved minstepris på nvg-sild til mel/olje pluss kr 0,30 pr kg.

 

For nvg-sild innebærer meklingsresultatet at Sjømat Norge og Norges Sildesalgslag er enige om rammene for den dynamiske minsteprisfastsettelsen igjen.  Dette har ikke vært situasjonen siden 28.10.2017. 

 

Nærmere informasjon om minstepriser mv for nordsjøsild vil for øvrig bli publisert/kunngjort i egne Rundskriv på Norges Sildesalgslag sin web-side snarest råd.

 

 

På vegne av           

Norges Sildesalgslag  og                      Sjømat Norge

 

 

Knut Torgnes                                       Sverre Johansen

Siste nytt