Nye priser for råstoff til mel- og oljeanvendelse fra 28. mai

Publisert: av Line Dale Nilsson

Priser for mel og oljeråstoff gjeldende fra 28.05.18

En endring i melindikatoren på 1,09 %, i oljeindikatoren på -8,06 %, etter at vi har korrigert for forholdet mellom fiskeolje og rapsolje. Det blir derfor endringer for minstepriser for råstoff til mel- og oljeanvendelse. De nye minstepriser for råstoff til mel- og oljeanvendelse gjelder fra 28.05. 2018

Se rundskriv 16/18 her:

Siste nytt