Åpner for notfiske etter sild for fartøy i kystgruppen

Publisert: av Roar Bjånesøy

Fiskeridirektoratet åpner for notfiske etter sild innenfor fjordlinjen i Kvænangen og Reisafjorden

Fiskeridirektoratet har i dag besluttet å midlertidig åpne for fiske etter norsk vårgytende sild med not innenfor fjordlinjen i Kvænangen og Reisafjorden for fartøy som har adgang til å delta i kystfartøygruppen, uavhengig av fartøylengde.

 Åpningen er avgrenset i vest av en rett linje mellom følgende posisjoner:

 

  1. Nord 70 grader 04,3 minutter. Øst 020 grader 52,7 minutter.
  2. Nord 70 grader 03,7 minutter. Øst 020 grader 59,7 minutter.
  3. Nord 70 grader 00,0 minutter. Øst 021 grader 04,0 minutter.
  4. Nord 69 grader 57,3 minutter. Øst 021 grader 04,8 minutter.

 Videre avgrenset i øst. Nord av en rett linje mellom følgende posisjoner:

 

  1. Nord 69 grader 53,5 minutter. Øst 021 grader 40,3 minutter.
  2. Nord 69 grader 55,0 minutter. Øst 021 grader 52,5 minutter

 
Åpningen trer i kraft umiddelbart.

 Fiskeridirektoratets regionkontor kan på vanlig måte fastsette nærmere vilkår for utøvelsen av fisket i området ved fare for bifangst, fangst av sild under minstemål m.v.

 Mvh. Trond Ottemo

Fiskeridirektoratet

Siste nytt