Økt minstepris på makrell til konsum

Publisert: av Line Dale Nilsson

Fra mandag 26. november gjelder følgende minstepriser for makrell til konsum:

Gruppe 1 (makrell med vekt på 250 gram og mer):
2,6593 øre pr gram gj. vekt

Gruppe 2 (makrell med vekt under 250 gram):
NOK 3,50 pr kg

Gruppe 2 (makrell med vekt under 250 gram frasortert til mel/olje):
NOK 1,80 pr kg

I henhold til avtalte kjøreregler mellom Sjømat Norge og Norges Sildesalgslag er minsteprisen for makrell Gruppe 1 gjenstand for regulering hver uke såfremt det minimum er omsatt 5000 tonn i grunnlagsperioden.  Informasjon om endringer i minsteprisene blir kunngjort på hjemmesiden vår på fredager.  Og de nye minsteprisene gjøres gjeldende fra påfølgende mandag.  

Se meldingen i PDF-format her:

Siste nytt