Ber hvalturismen om mer forsiktighet

Publisert: av Roar Bjånesøy

Fiskeridirektoratets Sjøtjeneste advarer mot hvalturismen på sildefeltene i Nord-Troms, særskilt dykkere som går i vannet nært fiskefartøyene

Fiskeridirektoratets Sjøtjeneste har ved flere anledninger observert, og i tillegg fått meldinger om, farlige situasjoner med folk som svømmer i sjøen kloss inntil fiskeoperasjoner i sildefisket i Nord-Troms. Sjøtjenesten peker på at denne aktiviteten er forbundet med stor risiko og ber nå selskap som organiserer hvalturisme om å utvise større forsiktighet.

Det er for tiden stor aktivitet på sildefeltene i Nord-Troms og Fiskeridirektoratets Sjøtjeneste må ha oppmerksomheten rettet mot både fiskere, hvalturister og hvaler. De mest ivrige turistene går i vannet for å komme tett på hval som beiter på sild. Dette kan være svært farlig
.
– Inspektørene om bord på oppsynsbåten «Eir» melder om flere episoder der folk fra fartøy som organiserer hvalturisme svømmer i sjøen tett opp mot fiskefartøy som pumper om bord sild, både fra egen fangst og fra et fartøy til et annet ved overskuddsfangst. Svømmere er sett noen få meter fra hovedpropellen bak og også rett foran baugen på fartøyer som beveger seg, sier seksjonssjef Rolf Harald Jensen i Fiskeridirektoratets Sjøtjeneste.


Vil si fra
Sjøtjenesten har i tillegg fått flere meldinger fra både Kystvakten og fra fiskefartøy om folk som svømmer tett på fiskefartøyene.

– Vi ønsker å si tydelig fra før det skjer alvorlige ulykker der både folk og dyr kan komme til skade eller i verste fall omkomme. I ett tilfelle var ikke vakthavende på broen på fiskefartøyet klar over at det var 5-6 mennesker i sjøen tett ved fartøyet. De som organiserte turen hadde ikke på noe tidspunkt varslet fiskefartøyet og fiskerne ble varslet av våre folk om bord på «Eir», sier Jensen.


Hval i not
I tillegg til risikoen for alvorlige ulykker med folk som svømmer i sjøen tett på fiskefartøyer er det også stor risiko for at hvaler som jakter sild vikler seg inn i redskap eller havner inne i en not. Fiskeridirektoratets Sjøtjeneste er på sildefeltene for å bidra til at det intense fisket kan gjennomføres mest mulig hensiktsmessig.

Dersom en hval blir fanget i nota under fiske eller når fangsten skal pumpes om bord skal mannskapet på fiskebåten forsøke å frigjøre hvalen – om nødvendig må fangstoperasjonen avsluttes. Hvis hvalen ikke kommer seg ut kan mannskapet kontakte Fiskeridirektoratet, som da vil avgjøre videre tiltak. Dette er mer omtalt i en egen handlingsplan for håndtering av hval.

– Vi henstiller til at dyrevelferdsmessige hensyn blir tatt når slike situasjoner oppstår. Vi ber om at fiskerne er ekstra aktsomme og prøver å unngå at hval blir fanget i nota eller blir viklet inn i redskaper som vil sette dyret i fare, sier Rolf Harald Jensen i Fiskeridirektoratets Sjøtjeneste.

Handlingsplan for hendelser med hval: 

Siste nytt