Fangst av sjøpattedyr på dagsorden

Publisert: av Camilla Klævold

Fiskebåt Nord mener det er på tide å løfte sel- og hvaldebatten og setter det på agendaen for årsmøtet i Tromsø

Dette melder Fiskebåt på sin nettside: Vi må se på både mulighetene og utfordringene som sjøpattedyrene fører til, sier Marius Ytterstad, styreleder i Fiskebåt Nord.

Bestanden av sjøpattedyr er kraftig økende og gir fiskerne mange utfordringer. Til årsmøtet i Fiskebåt Nord kommer blant annet nestleder i Senterpartiet, Ola Borten Moe, for å delta i debatten.

- Sjøpattedyrene er først og fremst en ressurs som vi bør fangste på når bestandene gir rom for det. Som havnasjon har vi et ansvar for å forvalte ressursene i havet på en langsiktig og bærekraftig måte. I denne sammenhengen er det viktig av hensynet til økobalansen at også sjøpattedyr beskattes, seier Marius Ytterstad.

Øker kraftig
I praksis har det vært stans i norsk hvalfangst siden slutten av 1980-tallet, med unntak av noe forskningsfangst. Deretter har bestanden av flere hvalarter økt kraftig.

- Vi mener det er på tide å løfte fram igjen denne debatten, og at det er på tide å starte opp igjen med kommersiell fangst av enkelte arter, sier Ytterstad.

I tillegg til Ola Borten Moe fra Senterpartiet kommer, statssekretær i Nærings- og fiskeridepartementet Roy Angelvik (Frp), havforsker Tore Haug og daglig leder i Lofotkval, Rune Frøvik, til årsmøtet.

Fiskebåt Nord tar også opp aktuelle tema som fiskeflåtens rammevilkår, samt fangst av snøkrabbe.

Se hele programmet for møtet den 29. og 30. november her:

Siste nytt