Fiskets gang uke 46

Publisert: av Roar Bjånesøy

NVG-sild kvantumet økte litt fra forrige uke  og hele 565 tonn kystbrisling er tatt, mesteparten  i Trondheimsfjorden

NVG-sild
Dette ble høstens beste uke hva fanget kvantum NVG-sild angår og det at mindre kyst og låssettere nå er kommet med i fisket bidrar positivt i så henseende. Hele 39 700 tonn ble ukekvantumet og det er fordelt med 21 290 tonn fra ringnot, 2 420 tonn fra trål og 15 990 tonn fra kystgruppen. Kystgruppens kvantum er igjen fordelt med 14 905 tonn fra direktefangst og 1 085 tonn fra låssettere.

Det er i hovedsak på to felt fisket foregår, Norskehavet i et område like sør for N 68 grader, ca. 180 n.m. vest av Lofotodden og på Kvænangen i Nord-Troms. Kvantaene som er fanget er henholdsvis
25 210 tonn fra Norskehavet og 14 060 tonn på Kvænangen. Utenom disse områdene er det tatt 12 fangster på forskjellige områder fra Vestfjorden i nord til Møre i sør. Samlet kvantum for disse fangstene er 430 tonn. Som tidligere er det stor forskjell på størrelsen på fisken fra de to feltene, mens fisken som er fanges i Norskehavet har et vektet snitt på 383 gram så har fisken på Kvænangen et vektet snitt på 258 gram.

Nordsjøsild
Også nordsjøsild er det tatt en del fangster av denne uke. 15 fangster på til sammen 4 625 tonn er registrert og det er ringnot som i hovedsak bidrar. 3 770 tonn er kvantumet fra denne gruppen hvorav 2 620 tonn gikk til konsum og 1 150 til M/O. Snittstørrelsen varierer fra 170 til 220 gram.

Kystgruppe har fanget 810 tonn hvorav 10 tonn er låssatt på kysten, resten levert til M/O. Trålerne har hatt 45 tonn som bifangst i annet trålfiskeri. Fisket i EU sonen har i all hovedsak foregått sørøst av Shetland og øst av Fair Isle og ca. 3 800 er tatt i EU sonen.

Makrell
I makrellfiske har vi nå for alvor merket at det er lite kvote igjen og også landingene fra den utenlandske flåten minker betraktelig selv om vi denne uke fikk det som trolig er «all time highest» fra et enkeltfartøy med makrell, både hva kvantum og verdi angår. Totalt ca. 7 775 tonn er innmeldt og av det står de utenlandske båtene for 5 380 tonn. Fra de norske kom det 2 140 tonn fra kystflåten og 255 tonn fra trålgruppen.

Fremdeles foregår fisket for den norske flåten sørøst av Shetland, mens den utenlandske flåte er i fiske mer på vestersiden av ovennevnte øygruppe. Snittstørrelsen er litt mindre en tidligere, fra 330 til 445 gram og med et vektet snitt på 402 gram. Det er nok blitt litt større innblanding av fisk under 250 gram, enkeltfangster opp i 10 %.

Hestmakrell
Heller ikke denne uken ble det noen fart i jakten på hestmakrell selv om vi merket litt tildens til "hestefeber" da svenske Astrid meldte inn knappe 100 tonn fra Skagerak og for ikke å nevne da Havdrøn fikk 200 tonn vest av Egersund. Totalt er det fanget 625 tonn, av dette er 245 tonn bifangst fra «kantentrålerne», 55 tonn tatt på kysten og 325 tonn tatt av den flåten som jakter hestmakrell på de tradisjonelle feltene.

Kystbrisling
Fiske etter kystbrisling fikk et godt oppsving denne uke og hele 565 tonn ble fanget. Det største kvantumet kom fra Trondheimsfjorden, men også fra Sognefjorden kom det fire fangster på til sammen 100 tonn. Størrelsen på brislingen i Sognefjorden er 120 stk. pr.kg. mens det som fiskes i Trondheimsfjorden er litt større, har en snittstørrelse fra 91 til 100 stk. pr.kg.

I Sognefjorden er det et lås-settingsfiske som drives, mens det i Trondheimsfjorden er et direktefiske som betyr at båtene tar fangsten om bord og leverer til mottaksanlegg.

Indirekte konsum
Som nevnt er en god del nordsjøsild og hestmakrell gått til indirekte konsum. I tillegg er det fra trålflåten innmeldt 520 tonn kolmule, 240 tonn straumsild og 70 tonn øyepål fisket i kanten, samt
1 855 tonn øyepål som er fisket i EU sonen.

Annet
To båter er i aktivitet på havbrisling feltet sør i Nordsjøen. Hva fangsting angår vites ikke i skrivende stund.
Hos Fiskeridir. jobbes det med muligheten for at lås-settere kan levere direkte til kjøpefartøy / brønnbåt på felte, på linje med det som var tillatt i fjor høst og nå i vinter. Forhåpentligvis vil denne avgjørelsen komme nå i dag.

Bergen 19. november 2018
Odd Fredrik Andersen

 

Siste nytt