Fiskets gang uke 47

Publisert: av Kenneth Garvik

Større aktivitet på silda i Kvænangen

NVG-sild: 

Kvantumsmessig fikk vi en grei uke på NVG-silda med totalt 28.800 tonn i journalen. Dette er fordelt på hele 118 fangster, noe som gir en snittfangst på 244 tonn. 

Antall båter i aktivitet ut i Norskehavet går ned, da flere er ferdig med kvotene. Fra dette område, som strekker seg fra 100- 200 n.mil vest av Træna, så er det fisket 17.800 t. Dette er stor sild med snittstørrelser i området 369 –390 gram. Totalsnittet her er på 378 g. 

Foruten noen lås på Møre og Trøndelag, så er det i nord Troms og området rundt Kvænangen sildeaktivitetene har foregått på kysten. Her har både større kystbåter og den mindre flåte som normalt låssetter silda fisket 10.400 t.  

Sildestørrelsene i dette område er fra 210 g som lavest og 280 g som høyest. Snittet for alle fangster er på 250 g. Sammenlignet med fjoråret der silda i samme uke var 217 g så er størrelsene i år mye mer attraktiv til konsum. 

Mandag gav Fiskeridirektoratet fritak fra kravet til låssetting for fartøy under 15 m, slik at en kan overføre fangst direkte fra not til føringsfartøy. Sildelaget administrer ordningen, og dette krever tett dialog mellom fiskere, føringsbåt, kontrollmyndigheter og Sildelaget. 

En slik ordning har flere fordeler der en kan nevne, et mer effektivt fiske, bedre kvalitet på silda og en tryggere hverdag for fiskerne som jobber i svarte natt med mye kval rundt seg. 

I kommende uke forventer vi mindre aktivitet ut i havet og fortsatt stor deltagelse på Kvænangen. 

 

Makrell: 

Det går på restene med årets makrellfiske og sist uke hadde vi bare 3.100 tonn med makrell. Av dette kvantum bidro den shetlandske båten “Research” med hele 2.200 t, og resten er fra 7 norske båter med fangster fra 35 – 300 t. 

Også denne uke har fisket foregått sørøst av Shetland for de norske båtene. I dette område har den norske flåte nå fisket makrell i over seks uker. Normalt vil fisken trekke på vestsiden på denne tiden av året. For de få båtene som har kvote igjen, og som fisker med not, så er det best at makrellen holder seg på sørøstsiden. 

 

Nordsjøsild: 

Totalt er det fisket 7.300 tonn nordsjøsild sist uke. Dette er fordelt med 3.900 t fra ringnot, 1.350 fra kyst, 850 t fra SUK, trål 600 t og fra en utenlandsk båt har vi 600 t. 

Fisket har foregått i EU sonen fra Fladengrunn og videre nordover til Bressay Shoal da i hovedsak øst av 0 meridianen. Den utenlandske båten har fisket tett på Shetland. 

Av ukens kvantum er 5.200 t omsatt til konsum, der størrelsene på silda ligger i området 161 - 195 gram. Det resterende kvantum, 2.100 t er solgt til mel/ olje anvendelse. 

Det er fortsatt noen som har kvote igjen på nordsjøsild, og da spesielt for den andelen som må fiskes i norsk sone. Båter som har vært i denne sone sist uke har registrert ytterst lite der. 

 

Kystbrisling/ Havbrisling:  

Fra Årdal i Sogne er det tatt 70 t med låssatt kystbrisling. Og i Trondheimsfjorden er det fisket vel 70 t som er tatt direkte fra litt større kystbåter. 

Fra sistnevnte område, der det er fisket mest i høst, så melder fiskerne at brislingen har slått seg ut i slør rundt fullmånen. Fra Sogn så registreres det bra med brisling så vi håper fortsatt fangsting herfra i de kommende uker. 

Fra to båter fikk vi innmeldt vel 1.000 t sist uke,. Disse fangster er tatt i Hollandsk sektor av Nordsjøen, og de er omsatt til mel/olje. 

Den 30 november går fristen for de båter (18) som fikk utseiling i høst ut. En eventuell ekstra utseiling vil bli bestemt på lørdag 1. desember. 

 

Hestmakrell: 

Noen få større båter har søkt etter hestmakrell fra langt øst i Skagerak og videre vestover til vest av Karmøy. Resultatet er elendig der det i hovedsak er en dansk båt som fikk 135 tonn i Skagerak. 

På kysten er det tatt 7 fangster fra Møre og sørover til Hordaland med totalt 90 tonn. 

 

Indirekte konsum: 

I dette fiske er det tatt 2.200 t fra seks båter. De fisker i sørkanten på Fladengrunn. 

 

Bergen 26.11.18 

Kenneth Garvik 

[email protected]

Siste nytt