Havforskningsinstituttet vil ha din hjelp!

Publisert: av Camilla Klævold

HI ønsker å inngå kontrakt med fem fartøy til Referanseflåten for perioden 2019-2023

Havforskningsinstituttet ønsker å inngå kontrakt med 5 fartøy til Referanseflåten for perioden 2019-2023 i følgende fartøykategorier:

Kategori 1: 2 torsketrålere
Kategori 2: 1 kombinert autoline/garnfartøy
Kategori 3: 1 kombinert snurrrevad/notfartøy
Kategori 4: 1 garnfartøy med hovedvekt på fiske i Nordsjøen

Referanseflåten er en plattform for langsiktig innsamling av data fra norske kommersielle fiskerier som skal styrke den forskningsbaserte forvaltningen av norske fiskerier.

Mannskapet om bord i fartøyene skal foreta prøvetaking av egen fangst inkl. bifangst og ikke landet fangst, gjennom hele året. Dette skal gjøres i henhold til bestemte prosedyrer. Det gis økonomisk kompensasjon for prøvetakingen etter fastsatte takster.
 
Konkurransen er kunngjort på Doffin, deltagelse i konkurransen skal gjøres elektronisk i Mercell: (hvor konkurransegrunnlaget med vedlegg er tilgjengelig).

Eventuelle spørsmål kan rettes til på epost [email protected].
 
Tilbudsfrist 03.12.2018 kl 14.30.

Siste nytt