Hval i nota?

Publisert: av Camilla Klævold

Fiskeridirektoratet har oppdatert retningslinjer for hvordan man skal håndtere uønskede hvalhendelser

Under sildefisket er det stor risiko for at hval havner i nota eller vikler seg inn i redskapen på en eller annen måte. I tillegg skjer det til tider at hval kommer seg inn i oppdrettsmerder eller at hval strander på kysten.

Felles for slike hendelser er at de krever en eller annen form for handling. Fiskeridirektoratet har en egen handlingsplan for hvordan man skal håndtere uønskede hendelser med hval og denne er nå oppdatert og tilgjengelig.

Dersom en hval har kommet seg inn i en not under fiske vil dette kunne føre til neddreping av sild eller til at hvalen blir skadet eller dør.

Alle hendelser med hval skal varsles umiddelbart til Fiskeridirektoratet ved FMC og Fiskeridirektoratet Fiskeridirektoratets Fisheries Monitoring Center (FMC) på telefon 55 23 83 37 / 911 03 277.

Det skal oppgis:
- Hvem som ringer inn
- Hva som er hendt/observert
- Hvor hendelsen finner sted
- Opplysninger om eventuelle tilgjengelige ressurser

Siste nytt