Informasjon i forbindelse med fritak fra låssettingskrav

Publisert: av Kenneth Garvik

Sildelaget er satt til å administrere ordningen og vi vil orientere om følgende;

Vi viser til J-199-2018: Forskrift om tidsbegrenset fritak fra kravet til låssetting i fisket etter norsk vårgytende sild.  Sildelaget er satt til å administrere ordningen, og vi ber alle sette seg inn i vilkårene for ordningen og følge disse. Ut fra dette ønsker å presisere følgende;

 

  • For båter som ønsker å delta i ordningen så melder de seg på med å sende en e-post til [email protected]
  • Før en kaster noten så tar en kontakt med salgsavdelingen på telefon 55 54 95 50. En vil da få tilbakemelding om status på føringskapasiteten i området en fisker. Ved begrenset føringskapasitet så vil vi be om ytterligere varsling før en tar kast til siden. I tilfelle en må låssette fangsten.
  • Kjøpere som har førings-/kjøperfartøy i området og som ønsker å pumpe sild rett fra not må forholde seg til rekkefølgen for kasting ved opptak. Og det er viktig med tett dialog med salgsavdelingen i opptaksperioden

 

Ellers oppfordrer vi fiskerne om å ha på plass brukernavn og passord for elektronisk signering av sluttseddel.

 

Med vennlig hilsen

NORGES SILDESALGSLAG

 

Siste nytt