Ingen organisasjonsendring i Fiskarlaget

Publisert: av Roar Bjånesøy

Landsstyret i Norges Fiskarlag konstaterer at det ikke er mulig å få gjennomført en så omfattende organisasjonsendring som Landsmøtet har vedtatt

Dette skriver Norges Fiskarlag på sine hjemmesider:

Flere medlemslag har i sine årsmøter slått fast at de ikke kan gå for Landsmøtets vedtak om en tredeling av organisasjonen.

Landsmøtet i Norges Fiskarlag vedtok i november 2017 en modell hvor man skulle gå fra dagens organisering med sju regionlag og to gruppeorganisasjoner til tre administrative enheter under hovedlaget: Sør-Norges Fiskarlag, Nord-Norges Fiskarlag og Fiskebåt.

– Norges Fiskarlag som organisasjon kan ikke endre struktur uten at alle medlemslag slutter seg til en endring, fremholder leder Kjell Ingebrigtsen. Han sier Landsstyret har konstatert at det ikke er full tilslutning til Landsmøtets skisse og derfor avslutter behandlingen av dette forslaget.

Som en konsekvens av dette avsluttes også høringen av forslagene om nye vedtekter og ny finansieringsmodell.

– Utgangspunktet i prosessen har vært å bidra til en enda bedre løsning for fremtiden. Samtidig har Norge Fiskarlag en organisering og struktur som fungerer godt slik det er i dag. Der er vi fortsatt, og med gode effekter av prosessen i tillegg. Det påpeker også Landsstyret i sitt vedtak, sier Ingebrigtsen.

Han viser til at Landsstyret drøftet saken på sitt møte 30.–31. oktober og i vedtaket slår fast at organisasjonsprosessen har medført at regionlagene er tydelige på at det er grunnlag for å samarbeide enda tettere.
«Landsstyret registrerer at organisasjonsprosessen har medført at regionlagene har funnet grunnlag for utvidet samarbeid. Dette er positivt og det vil kunne bidra til bedre prosesser og til mer effektiv utnyttelse av de samlede ressurser i fiskernes faglag. Det er grunn til å understreke at vesentlige endringer kan gjennomføres også innenfor den organisasjonsstruktur som gjelder i dag, og at sammenslåing av regionlag vil være gunstig for et samlet Fiskarlag.

I prosessen fram mot Landsmøtet 2019 vil Landsstyret vurdere andre vedtektsendringer.Siste nytt