Norsk makrell uhyre viktig i Japan og Sør-Korea

Publisert: av Roar Bjånesøy

Ingen spiser mer sjømat enn folk i Sør-Korea og japanske makrell-kontrollører er på mange anlegg om høsten for å sjekke kvaliteten på all makrellen som går til Japan fra norske fartøy og bedrifter 

Siden 2008 har norsk sjømateksport til Sør-Korea tidoblet seg i verdi, fra 240 millioner NOK til 2,3 milliarder, skriver Sjømatrådet.

Spesielt innenfor makrell og fersk laks har Norge seilet opp til å utkonkurrere alle eksportnasjoner. Innenfor segmentet fersk laks konsumert i Sør-Korea har Norge markedsandeler på 91 %, mens innenfor makrellsegmentet har Norge 43 % på all konsumert makrell, men 93 % på importert makrell.

- Veksten vi har sett de siste ti årene har vært langt over hva noen kunne forventet. Koreanerne har omfavnet norsk sjømat og det norske opphavet, og vi selger laks og makrell som aldri før. Nå er vi i tillegg inne i en spennende periode hva gjelder medieoppmerksomhet. Vi har hatt 3 TV-opptredener på nasjonal TV siden i sommer, og det er skrevet 32 større positive nyhetssaker om norsk sjømat i samme periode. Og da teller jeg ikke re-publiseringene. For å si det mildt: we’re on a roll, sier Melissa Godtliebsen, Sjømatrådets representant i Sør-Korea

I 2017 ble det eksportert 62 000 tonn makrell til Japan til en verdi på 791 millioner kroner og nær 90 % av importert makrell i Japan kommer fra Norge. Dette skriver DN og Sjømatrådet i en sak som foretller om hvordan japanske kontrollører tilbringer tid på høsten på norske bedrifter for å sjekke kvaliteten på norsk makrell som skal sendes til Japan.


Her kan du lese mer om Sør-Korea og hvordan det jobbes for å øke andelen av norsk fisk der. Det forventet at sjømatkonsumet i Sør-Korea skal opp med 10%  de neste årene. 


Her kan du lese mer om hvordan japanske kontrollører besøker Norge for å sjekke og kjøpe norsk makrell.

 

Siste nytt