Nye muligheter for utseiling til havbrisling

Publisert: av Camilla Klævold

Siste frist for utseiling nærmer seg for fartøy som allerede har fått tillatelse, vil du være aktuell for nytildelt utseilingstillatelse?

Som kjent i henhold til brislingforskriften er siste frist for utseiling av fartøy som har fått utseilingstillatelse 30. november klokken 23:59.

Pr. i dag vet vi at hvertfall et nytt fartøy vil kunne få utseilingstillatelse i henhold til trekklisten.

For å være aktuell til å få tildelt utseiling, må aktuelle fartøy melde seg til Norges Sildesalgslag innen 01.12.18 klokken 12:00.

I henhold til J-117-2018 vil det fartøyet med lavest trekningsnummer bli tilbudt utseiling. Fristen for å ta utseiling er 72 timer etter at Norges Sildesalgslag har gitt fartøyet adgang.

Båten som er aktuell i henhold til trekningsliste, er båter som har nummer fra og med nummer 20. Se liste her:

Påmelding skjer på mail til [email protected].

Siste nytt