Nyttig framtidskonferanse

Publisert: av Camilla Klævold

Det var fullt hus under «Kyst, fisk og framtid» forrige uke, da konferansen satte fokus på utviklingen av norsk fiskerinæring og kysten i årene framover

Kystflåten har en unik posisjon i norsk fiskerinæring og historie. Konferansen «Kyst, fisk og framtid» sist uke var en ny type møteplass for næring, samfunn og politisk nivå som nå høster ros, skriver Fiskarlaget på sine sider.

«Kyst, fisk og framtid» ble til i et felles initiativ mellom Fiskarlaget Nord og Sjømat Norge for å sette fokus på utviklingen av norsk fiskerinæring og kysten i årene fremover. Organisasjonene fikk med seg Fiskeri- og Havbruksnærings Forskningsfond (FHF) på arrangørsiden.

Bakteppet for konferansen er at det til våren legges frem en stortingsmelding om framtidens kvotesystem, etter at Kvoteutvalget, også kalt Eidesenutvalget, la fram sin melding «Et fremtidsrettet kvotesystem» i desember 2016.

Konkret og forståelig
Deltagerlista i Tromsø viste at mange aktive fiskere og representanter fra landindustrien var i salen. Det var også både nasjonal- og regional forvaltning, akademia og sentrale politikere.

-De man ønsket å nå er tilstede i salen. Sammen med måten konferansen ble satt sammen på vil jeg derfor beskrive dagen som veldig interessant og kalle dette en meget vellykket konferanse, sier Stig Meyer. Han er landsstyremedlem i Norges Fiskarlag og tok sammen med kona Liv veien fra Havøysund i Finnmark til Tromsø.

Kystene rolle
Arrangørene var i fellesskap tydelige på at de mener resultatet av den pågående politiske prosessen vil bidra til å definere fiskeri- og kystnæringas framtidige rolle i Norge.

Målet med konferansen var å invitere til en bred debatt om utviklingstrekk og konsekvenser av ulike valg.

-Vi la opp til en bred diskusjon hvor ulike stemmer både i og utenfor næringa skulle slippe til, sier Jon Erik Henriksen i Fiskarlaget Nord.

 

Les hele saken her:

Link til foredragene finner du her:

Siste nytt