Pass dere for rakettene!

Publisert: av Camilla Klævold

20.-22. november vil Russland gjennomføre rakettøvelser i internasjonalt farvann utenfor Lofoten og Vesterålen

Meldingen kommer fra Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) som ble varslet av Krisestøtteenheten i Justis- og beredskapsdepartementet om russisk missiltesting i perioden 20. – 22. november (se vedlagte kart for område).

Siden det kan være pelagisk fiskeriaktivitet i dette området har NFD om at Fiskeridirektoratet varslet Sildelaget og Fiskarlaget om denne missiltestingen, samt vurderer om det er andre områder og aktører innenfor Fiskeridirektoratets ansvarsområdet som bør varsles.

Det er også sendt ut en såkalt NOTAM om området, det vil si varsel til all luftfart. Dette betyr at fareområdet også er definert som relativt stort, jamfør kart over det varslede området og sirkelmarkeringen i kartet.

Siste nytt