Redusert minstepris på makrell til konsum fra 12. november 2018

Publisert: av Hilde Færø

Fra mandag 12. november 2018 gjelder følgende minstepriser for makrell til konsum:

Gruppe 1 (makrell med vekt på 250 gram og mer): 2,6043 øre pr gram gj. vekt
Gruppe 2 (makrell med vekt under 250 gram): NOK 3,50 pr kg
Gruppe 2 (makrell med vekt under 250 gram frasortert til m/o): NOK 1,80 pr kg

I henhold til avtalte kjøreregler mellom Sjømat Norge og Norges Sildesalgslag er minsteprisen for makrell Gruppe 1 gjenstand for regulering hver uke såfremt det minimum er omsatt 5000 tonn i grunnlagsperioden. Informasjon om endringer i minsteprisene blir kunngjort på hjemmesiden vår på fredager. Og de nye minsteprisene gjøres gjeldende fra påfølgende mandag.


Se meldingen i PDF-format her:

Siste nytt