Redusert minstepris på nordsjøsild til konsum fra 12. november 2018

Publisert: av Hilde Færø

Følgende minstepriser gjelder for nordsjøsild til konsum fra mandag 12. november 2018:

Gruppe 1 (sild med vekt på 125 gram og mer): NOK 3,42 pr kg
Gruppe 2 (sild med vekt under 125 gram): NOK 2,40 pr kg
Gruppe 2 (sild med vekt under 125 gram – frasortert til mel/olje): NOK 1,50 pr kg


I henhold til avtalte kjøreregler mellom Sjømat Norge og Norges Sildesalgslag er minsteprisen for nordsjøsild Gruppe 1 gjenstand for regulering hver uke såfremt det minimum er omsatt 5000 tonn i grunnlagsperioden. Informasjon om endringer i minsteprisene blir kunngjort på hjemmesiden vår på fredager. Og de nye minsteprisene gjøres gjeldende fra påfølgende mandag.


Se meldingen i PDF-format her:

Siste nytt