Redusert minstepris på nordsjøsild til konsum

Publisert: av Line Dale Nilsson

Fra mandag 26. november gjelder følgende minstepriser for nordsjøsild til konsum:

Gruppe 1 (sild med vekt på 125 gram og mer):
NOK 3,01 pr kg

Gruppe 2 (sild med vekt under 125 gram):
NOK 2,40 pr kg

Gruppe 2 (sild med vekt under 125 gram - frasortert til mel/olje):
NOK 1,50 pr kg

I henhold til avtalte kjøreregler mellom Sjømat Norge og Norges Sildesalgslag er minsteprisen for nordsjøsild Gruppe 1 gjenstand for regulering hver uke såfremt det minimum er omsatt 5000 tonn i grunnlagsperioden.  Informasjon om endringer i minsteprisene blir kunngjort på hjemmesiden vår på fredager.  Og de nye minsteprisene gjøres gjeldende fra påfølgende mandag. 

 Les meldingen i PDF-format her:

Siste nytt