Reduserte minstepriser på NVG-sild til konsum fra 12. november 2018

Publisert: av Hilde Færø

Fra mandag 12. november 2018 gjelder følgende minstepriser for NVG-sild til konsum:

 

Gruppe 1 (sild med vekt på 350 gram og mer): NOK 3,84 pr kg
Gruppe 2 (sild med vekt mellom 300 gram og 348 gram): NOK 3,69 pr kg
Gruppe 3 (sild med vekt mellom 200 gram og 299 gram): NOK 3,47 pr kg
Gruppe 4 (sild med vekt mellom 125 gram og 199 gram): NOK 2,74 pr kg
Gruppe 5 (sild med vekt under 125 gram): NOK 2,32 pr kg
Gruppe 5 (sild med vekt under 125 gram – frasortert til mel/olje) NOK 1,70 pr kg

Prisene er gjenstand for regulering hver uke såfremt det minimum er omsatt 5000 tonn i grunnlagsperioden. Informasjon om endringer i minsteprisene blir kunngjort på hjemmesiden vår på fredager. Og de nye minsteprisene gjøres gjeldende fra påfølgende mandag.

 

Se meldingen i PDF-format her:

 

Siste nytt