Reduserte minstepriser på NVG-sild til konsum fra 5. november

Publisert: av Line Dale Nilsson

Fra mandag 5. november 2018 gjelder følgende minstepriser for NVG-sild til konsum:

Gruppe 1 (sild med vekt på 350 gram og mer):
NOK 3,94 pr kg

Gruppe 2 (sild med vekt mellom 300 gram og 348 gram):
NOK 3,78 pr kg

Gruppe 3 (sild med vekt mellom 200 gram og 299 gram):
NOK 3,56 pr kg

Gruppe 4 (sild med vekt mellom 125 gram og 199 gram):
NOK 2,81 pr kg

Gruppe 5 (sild med vekt under 125 gram):
NOK 2,38 pr kg

Gruppe 5 (sild med vekt under 125 gram – frasortert til mel/olje)
NOK 1,70 pr kg

Prisene er gjenstand for regulering hver uke såfremt det minimum er omsatt 5000 tonn i grunnlagsperioden. Informasjon om endringer i minsteprisene blir kunngjort på hjemmesiden vår på fredager. Og de nye minsteprisene gjøres gjeldende fra påfølgende mandag.

 

Se meldingen i PDF-format her:

Siste nytt