Research bikker 8 500 tonn makrell til Norge

Publisert: av Roar Bjånesøy

Med innmelding på 2 200 tonn makrell i går som skal leveres på Ellingsøy, har Research fra Shetland levert over 8 500 tonn makrell siden 6 november. 

I 2017 leverte utenlandske fartøy rundt 125 000 tonn makrell til anlegg i Norge til en verdi på rundt 1,18 milliarder kroner. Med innmeldingen til Research i går er volumet så langt i 2018 på rundt 96 000 tonn, og med høyere pris vil verdien i år ligge på samme nivå som 2017.

-Vi har fått en nedgang i volum sammenlignet med 2017, noe av dette  skyldes nedsatt kvote på makrellen også for de utenlandske, samt at de leverer nok mer til egen industri på Shetland og i Skottland, sier seniorkonsulent Roald Oen ved Sildelaget.

Siste fangsten til Research var tatt like nordøst for Shetland, bare halvannet døgn etter at de losset over 2 260 tonn ved anleggene Nils Sperre og Brødrene Sperre på Ellingsøy ved Ålesund.

Ronny Sperre, produksjonssjef ved Nils Sperre AS, er godt fornøyd med kvaliteten som kommer fra de store trålfangstene. 

-Vi begynte å losse Research fredag klokka 16 og var ferdig rundt 36 timer senere, søndag morgen rundt 04:00, sier Ronny Sperre, og påpeker at fartøyet da losset deler av fangsten ved Brødrene Sperre sitt anlegg like borte ved samme kai slik at folkene ved de to fabrikkene tar turn med å losse den store fangsten.

I følge Sperre kommer trålfanget makrell fra disse nye utenlandske trålerne opp mot kvaliteten på makrell tatt med not.

-Vi har sett en meget god utvikling på kvaliteten, mye fordi fiskerne selv er opptatt av det. De har mindre trålhal og det er selvfølgelig topp utstyr og tanker på disse nye fartøyene, sier Sperre.

Reder Gary Williamson på Research er også fornøyd med å levere til Norge.

-Vi har levert makrell her på Ellingsøy de siste 13-14 årene og er veldig fornøyd med hvordan vi blir mottatt her, sier Williamson. Han legger til at han også er fornøyd med årets sesong og prisnivået han har fått for fangstene her i Norge og legger til at systemet med utbetaling fra Sildelaget etter 14 dager er et ekstra pluss. Og kvalitet på fisken er de opptatt av.

På nye Research som var ferdig i høst, er det installert en ny elektrisk fiskepumpe som Williamson gir mye skryt. Her kan de mye bedre kontrollere omdreining og mottrykk på pumping slik at fisken blir behandler så skånsomt som mulig. Fiskepumpen er den første av sitt slag i verden.

Og det er ikke bare på levering av makrell at Research har en forbindelse til Norge.
Det nye fartøyet, utviklet av Skipsteknisk og bygget ved Vard Langsten, er det tredje i rekken av fartøy Williamson har får utviklet av Skipsteknisk og bygget i Norge.
Det første fartøyet ble levert fra Slipen Mekaniske i Sandnessjøen i 1997, det andre av Flekkefjord Slipp i 2003, ifølge rederen.

Skipet er en topp moderne Pelagisk Tråler, hvor siste teknologi er benyttet. Dette gjelder alt utstyr om bord, alle vinsjer er elektrisk drevet for å redusere oljeutslipp og forurensning ved eventuelle lekkasjer.

 

Siste nytt