Sjekk din manntall status

Publisert: av Camilla Klævold

Fiskeridirektoratet har publisert et forslag til Fiskermanntallet for 2019, fristen for å klage er tre uker fra i dag

Ved eventuell klage på manntalsstatusen må naudsynt dokumentasjon følgje med.

Regionkontora til Fiskeridirektoratet er manntalsførar i sin region.


Skriftleg klage med grunngjeving blir å sende til:

Fiskeridirektoratet
Postboks 185 Sentrum
5804 Bergen                     

eller [email protected]


Hugs å merke konvolutten eller e-posten med namnet på regionen der du er busett og ha med referansenummeret i saka.

Spørsmål kan rettast til regionkontoret der du bur etter 10. november:

Region Nord: Elisabeth Richardsen tlf.  913 79 242
  Anastasia Henriksen   tlf.  958 78 113
Region Nordland: Per Eilif Sagen   tlf.  481 45 625
  Brita Kroknes   tlf.  468 47 058
Region Midt: May Randi Bonesrønning tlf.  452 99 865
  Wenche Gjøstøl tlf.  994 67 191
Region Vest: Magne Sumstad tlf. 906 42 909 
Region Sør: May Britt Håland tlf. 476 23 680
Du finner manntallsoversikten her:

Siste nytt