Stabilt fiske på NVG-silda

Publisert: av Camilla Klævold

Etter en uke med store kvantum på NVG-sild har fisket denne uken vært på et vesentlig mindre nivå

Salgsleder Odd Fredrik Andersen, kan fortelle at vi har fått en innmelding på fangst i Nord-Troms, og at det har kommet sild innover Kvænangen.

- I Norskehavet er det nå et titalls båter ute, og fisken som blir fanget her er stor og fin, med en snittstørrelse på opp mot 400 gram.

Flåten ligger fra 64,5 grader nord og videre nordover.

- Vi har også fått en del innmeldinger på nordsjøsild, og den som har blitt fanget øst for Shetland har vært større i størrelse, rundt 230-240 gram, avslutter Odd-Fredrik.

I henhold til makrellfisket blir det fremdeles registrert noen fangster, men mange fartøy har gjort seg ferdig med kvotene sine.

Siste nytt