Tidsbegrenset fritak fra kravet til låssetting i fisket etter NVG-sild

Publisert: av Camilla Klævold

Fiskeridirektoratet har i dag besluttet å gi et tidsbegrenset fritak fra kravet til låssetting i fisket etter norsk vårgytende sild, ordningen administreres hos Sildelaget

*I henhold til samfisket har Fiskeridirketoratet bekreftet at ordningen også gjelder for enkeltfartøy. Endring i J-meldingen kommer.

Fra og med i dag, 19.11.2018, kan fartøy under 15 meter største lengde i fisket etter norsk vårgytende sild overføre samfisket fangst direkte fra not til godkjent førings-/kjøperfartøy, så fremt fartøyene er påmeldt som samfiskelag i 2018 og følgende vilkår er oppfylt:

- Samfiskelag som ønsker å benytte seg av adgangen må registrere seg for dette hos Norges Sildesalgslag, og må melde fra til Norges Sildesalgslag før hvert enkelt notkast.

- Fartøyene må ha en lasteromskapasitet mindre enn 100 m3.

- Førings-/kjøperfartøyet må være tilstede eller i nærområdet når not kastes.

- Fartøyene i samfiskelaget skal være utstyrt med typegodkjent automatisk identifikasjonssystem (AIS). AIS systemet skal holdes i gang til enhver tid ut kvoteåret.

- Elektronisk sluttseddel skal føres ved opptak av fisk fra not. Sluttseddel må være undertegnet av den ansvarshavende om bord på fartøyet som skal kvoteavregnes og ansvarshavende om bord på førings-/kjøperfartøyet før nytt opptak kan starte.

- Samfiskeoperasjonen er ikke avsluttet før sluttseddel er undertegnet.

- Innmeldingsnummer føres i førings-/kjøperfartøyets TRA-melding.

Begge fartøyene i samfiskelaget må til enhver tid være egnet, bemannet og utstyrt for samfiske og låssetting. Fartøyene må være forberedt på å sette fangsten i lås dersom situasjonen tilsier det.

Innmeldte låssatte fangster som skal tas opp fra lås i sjøen til godkjent førings-/kjøperfartøy får forrang. Restkapasitet på føringsfartøyene etter at låsene er tatt opp, avtales med Norges Sildesalgslag. Det må tas hensyn til føringskapsiteten på feltet. Opptak vil skje på bakgrunn av posisjonen, eller tidspunktet for innmelding hvis flere samfiskelag fisker innenfor det samme området.

Fritaket gjelder til og med 31. desember 2018.

Fartøy under 15 meter største lengde som driver låssettingsfiske av norsk vårgytende sild uten at de driver samfiske, kan tilsvarende overføre fangst direkte fra not til godkjent førings-/kjøperfartøy ut kalenderåret. Vilkårene i bokstav a. - g. gjelder også for denne gruppen. Fartøyene må være forberedt på å sette fangsten i lås dersom situasjonen tilsier det.

Se veiledning for samfiske her:

Siste nytt