Tredobling av kvoten på makrellstørje

Publisert: av Camilla Klævold

I 2020 vil den norske kvoten på makrellstørje være 300 tonn, en betydelig økning fra årets kvote på 104 tonn

- Makrellstørjebestanden vokser, og den er i økende grad tilstede i norske farvann. Jeg er svært tilfreds med at Norge har fått gjennomslag for en høyere kvoteandel. Dette gir rom for at flere norske båter kan få delta i størjefisket, sier fiskeriminister Harald T. Nesvik.
På årsmøtet i Den internasjonale kommisjon for bevaring av atlantisk tunfisk (ICAAT) har Norge forhandlet seg frem til en kvote på 239 tonn makrellstørje for 2019, og 300 tonn for 2020.

Var truet
På 50- og 60-tallet var flere hundre båter involvert i makrellstørje-fisket langs norskekysten. Overfiske førte til at bestanden nesten forsvant, og i 2007 innførte Norge forbud mot å fiske makrellstørje.
Etter strenge reguleringer ble det i 2014 ble det igjen åpnet for fiske. De siste årene har kvota økt gradvis.
Den norske kvoteøkningen er et resultatet av lange og tøffe forhandlinger med de 15 partene Norge deler makrellstørjebestanden med.

Viktig gjennomslag
Norge har også fått internasjonalt gjennomslag for at all fangst av fisk skal tas i land, den såkalte ilandføringsplikten.
- For Norge er dette et viktig prinsipp. Ved å ta i land all fangst sikrer vi bærekraftig forvaltning og hindrer at verdifull mat kastes på havet. Vi har nå fått internasjonal aksept for dette, og vi har grunn til å være fornøyd med at arbeidet vårt over flere år har ført fram, sier fiskeriministeren.
Den norske fangstsesongen for ringnot øker med to uker (25. juni-15. november), mens det åpnes for linefiske for fartøy under 24 meter hele året.
For linefartøy over 24 meter videreføres fangstsesong 1. august til 31. januar.

Siste nytt