Hjelp forskerne!

Publisert: av Camilla Klævold

NTNU skal i samarbeid med SINTEF kartlegge det grønne skiftet i fiskerinæringen

Undersøkelsen gjennomføres av NTNU (Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse) i samarbeid med SINTEF. Fokuset er på norske bedrifter som eier eller opererer fartøy.

Hensikten med undersøkelsen er altså å utvikle ny kunnskap for det grønne skiftet.

NTNU/SINTEF oppfordrer om at det er daglig leder som besvarer undersøkelsen. Når prosjektet er gjennomført skal de som besvarer undersøkelsen få tilsendt en oppsummering av resultatene.

Mer om studien
Dataene vil bli brukt i forbindelse med et prosjekt finansiert av Norges forskningsråd som heter Greening the Fleet (Greenfleet).

Det er frivillig å delta i studien, og du kan når som helst trekke ditt samtykke uten å oppgi noen grunn. All innsamlet informasjon blir behandlet konfidensielt. Identifiserbar eller bedriftsspesifikk informasjon vil ikke bli publisert eller spredt i noen form.

Undersøkelsen er meldt inn til Personvernombudet for forskning, Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste (NSD). Prosjektet skal etter planen avsluttes og dataen skal anonymiseres 31.12.2019.

Kontakt
Ansvarlige forskere for undersøkelsen er Erik Sæther (forsker) og Øyvind Bjørgum (førstemanuensis) ved Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse ved NTNU, og Markus Steen (seniorforsker) ved Sintef.

Henvendelser kan rettes til Erik Sæther ([email protected] / (+47) 91 61 66 49).

Lenke til spørreundersøkelse:

Siste nytt