Liafjord fjernet 1200 snøkrabbeteiner i Barentshavet

Publisert: av Camilla Klævold

Den siste uken har fartøyet vært innleid i forbindelse med direktoratets opprenskningstokt

Fiskeridirektoratet skriver i pressemeldingen at fartøyet i tillegg fikk med seg 50 000 meter med tauverk.

Fiske etter snøkrabbe med et høyt antall teiner per fartøy i Barentshavet må betegnes som ekstremfiske i perioder av året med generelt vanskelig værforhold og utfordrende isforhold.

- Fiske i slike sårbare områder krever også at fiskerne er ekstra påpasselige med tanke på tap av fiskeredskap som medfører marin forsøpling og spøkelsesfiske. Her må ting forbedres, sier toktleder seniorrådgiver Gjermund Langedal i Fiskeridirektoratet.    

Tydelig regelverk
Regelverket for melding av tapt redskap og merking av redskapen er tydelig.

- Tap av fiskeredskap skal meldes til Kystvaktsentralen, men det er tatt opp flere lenker som ikke er meldt tapt. Teinelenken skal merkes i hver ende, med merke på selve teinen, men det er ikke funnet noen som er merket. Teiner som har stått i to år synes å fiske like godt. Dette er dårlig ressursforvaltning og uetisk. Sier Langedal.

Uttesting av nedbrytbare løsninger tilpasset sesongen i det norske snøkrabbefisket er godt i gang.

- Erfaringene fra dette toktet viser at det haster. Canada har en slik løsning, men har ikke en sammenlignbar sesong i fisket, sier Langedal.

Ser på tekniske løsninger
Dagens krav til merking av endeteine er en foreløpig og enkel løsning. Med det store antallet teiner som settes i havet under snøkrabbefisket, så er det svært viktig at både fiskeren og forvaltningen har kontroll på at disse kommer om bord igjen eller blir meldt tapt. Sintef, i samarbeid med Fiskeridirektoratet, er i full gang med å se på tekniske løsninger for merking.

- I nær fremtid vil det bli like naturlig å merke selve fiskeredskapen som å ha skilt på bilen, sier Langedal.    

Toktet forsetter
Opprenskingsfartøyet «MS Liafjord» er i må på plass øst for Nordkapp, hvor opprenskingen etter tapte fiskeredkskaper fortsetter kystnært vestover. Deretter vil arbeidet foregå fra blåkveitefeltet i nord og sørover til Ålesund hvor toktet avsluttes.

- Vi minner igjen om hvor viktig det er å melde fra om tap av redskap. Tap eller gjenstående fiskeredskap skal rapporteres til Kystvaktsentralen på tlf. 07611, sier Langedal.

Siste nytt