Makrellen kan bli "helsekjendis" i Kina

Publisert: av Camilla Klævold

En ny rapport fra sjømatrådet har sett på makredsmulighetene for norsk makrell i Kina, rapporten presenteres under Pelagisk Arena

Dette skriver sjømatrådet. Høyt næringsinnhold bør trekkes frem for å få flere kinesere til å spise norsk makrell. Det konkluderer en fersk rapport som har sett på markedsmulighetene for den norske makrellen i Kina. Rapporten vil bli presentert under Pelagisk Arena i Ålesund 5. september.

Den nye rapport om markedsmulighetene for norsk makrell i Kina er en del av Sjømatrådets satsing på pelagiske arter i det kinesiske markedet. Rapporten er ferdig i disse dager, og som oppfølging vil det også komme egne rapporter både på sild og lodde.

Fiskeriutsending i Kina, Victoria Braathen, kan fortelle at makrellrapporten gir gode utsikter for makrelleksportører som vil satse i hennes marked.

-Potensialet for å få kineserne til å spise mer er stort, særlig ved å fremheve helsegevinstene. Kineserne er veldig opptatt av at det de spiser er sunt og næringsrikt, og makrell er noe av den sunneste fisken man kan spise.

I Kina, med sine rundt 1,4 milliarder innbyggere, er sjømatkonsumet økende. I 2008 spiste hver kineser i gjennomsnitt om lag 30 kilo sjømat per år. I 2015 var tallet 40 kilo, og det forventes at sjømatkonsumet vil fortsette å stige i årene fremover.

Økt kunnskap gir økt salg
Makrellrapporten tar for seg alle ledd i det kinesiske makrellmarkedet, fra toppen av verdikjeden til der fisken blir konsumert. Den viser blant annet at rundt 85 prosent av de 53000 tonnene med makrell som Norge eksporterte til Kina i fjor ble videreforedlet og sendt ut av landet, primært til Japan. De 8000 resterende tonnene ble spist i Kina, og da i all hovedsak på japanske restauranter.

Ifølge rapporten skyldes det lave konsumet blant annet liten kjennskap til den atlantiske makrellen, både når det gjelder kvalitet, næringsinnhold og tilberedningsmåter. Men nå har kinesiske næringsaktører begynt å se mulighetene for vår hjemlige makrell: Norsk makrell passer godt inn i moderne mattrender og kinesernes ønske om å spise sunnere mat.

-Blant næringsaktørene får den norske makrellen en stadig sterkere posisjon, og de fremhever den som et godt og prisfornuftig alternativ til de som ønsker å spise næringsrik og velsmakende mat. De har god tro på at makrellen har et stort potensial som ikke er tatt ut. Frem til 2018 har det svært lite aktivitet på promoteringssiden, og konsumet har vært stabilt lavt. Det siste året har imidlertid flere importører valgt å satse, og store bedrifter har begynt å markedsføre norsk makrell. En nøkkel for satsingen er promotering av makrellens høye næringsinnhold og opplysning om hvordan den kan tilberedes, forteller Victoria Braathen.

For årets første sju måneder var eksportvolumet av norsk makrell til Kina på 16 000 tonn. Det er 72 prosent høyere enn for samme periode i 2018.

Grunnlag for markedsarbeid
Flere funn om mulighetsrommet for norsk makrell i Kina vil bli presentert under Pelagisk Arena i Ålesund den 5. september. Da vil også innsiktsrapportene om sild og lodde være klare.

Sjømatrådet, med fiskeriutsending Braathen i spissen, inviterer derfor til et åpent frokostmøte i forkant av programmet hvor markedsmuligheten for pelagiske arter i Kina presenteres og diskuteres.

-Siste nytt om forbrukertrender og markedsmuligheter er viktig innsikt som kan danne grunnlag for videre satsing for norske aktører. Jeg oppfordrer derfor alle som kan til å delta, sier Braathen.

Ifølge fiskeriutsendingen vil funnene fra rapportene også danne grunnlaget for Sjømatrådets videre arbeid på pelagisk sektor i Kina det kommende halvåret. For makrellens del begynner planene å ta form.

-Sammen med næringen skal vi spre kunnskap til konsumenter, kokker og næringsaktører om den norske makrellens høye kvalitet, helsegevinstene ved å spise den og hvordan den raskt og enkelt kan tilberedes for kinesiske ganer. Vi kommer til å jobbe både ut mot mediene og mot verdikjeden, og vi planlegger blant annet seminarer med ernæringseksperter, faglige møteplasser og til kokkedemonstrasjoner i forbindelse med forskjellige arrangementer.

Makrellen har allerede fått ekstrafokus under den store sjømatmessen i Shanghai. Det samme vil den få under Asias største sjømatmesse, China Fisheries, i månedsskiftet oktober/november. I oktober skal makrellen i tillegg gjøres til «helsekjendis» ved å invitere kinesiske bransjemedier til presseseminar med sunnhet og næringsinnhold som hovedtema.

Program og påmelding til pelagisk arena finner du her:

Siste nytt