Mer fiskeridebatt under Arendalsuka

Publisert: av Roar Bjånesøy

Pelagisk Forening inviterer til fiskefest og debatt på fiskebåten Brennholm under Arendalsuka 

Pelagisk Forening tar også i år ringnotfartøyet Brennholm til Arendal for både ha åpen båt og fiskeridebatter om bord. 

-Vi ønsker å debattere om det finnes et handlingsrom for å utforske alternativene til dagens EØS-avtale. Om den kan den utvides eller endres? Det eneste som er sikkert er at ingen har så dårlig tid som død fisk, og ingen annen næring er mer avhengig av gode rammebetingelser enn sjømatnæringen, sier Mariann Frantsen i Pelagisk Forening.

-Det er derfor viktig for oss å være til stede i under hele uka for å få vist fram næringa til politikerne og byråkratene som bestemmer rammevilkårene våre, samtidig som vi opplever vi at de færreste har vært på en ordentlig fiskebåt, og at det kan være langt fra skrivebordet til virkeligheten på havet, sier Frantsen

Pelagisk forening har gjort en strålende innsats på vegne av pelagiske fiskere med sin deltakelse på Arendalsuken de siste tre årene. Pelagisk Forening har virkelig bidratt til å synliggjøre vår del av fiskerinæringen, og fra Sildelagets side er vi stolt av å kunne bidra økonomisk til deres arrangement., sier administrerende direktør i Sildelaget Paul Oma. Sildelaget vil og være tilstede sammen med Norsk Villfisk på eget arrangement onsdag 14. august

 

Pelagisk Forening sitt arrangement vil bli ombord Brennholm Tirsdag 13 august fra klokka 14-16 

 

Program: 

EU da! – Villfisk kjenner ingen grenser

Det europeiske markedet er Norges største og viktigste handelsområde. Rundt tre firedeler av Norges eksport går til EØS-området, og i 2017 utgjorde vareimporten fra EU nesten 399 milliarder kroner. Til tross for at forvaltningen av fiskeriressurser ikke er en del av EØS-avtalen er vårt samarbeid med EU svært viktig. Allikevel er det de som ser til Storbritannia og hevder at vi bare kan reforhandle Norges viktigste handelsavtale.
Hva vil konsekvensene være om Norge lar seg inspirere av britene og går for en reforhandling av EØS-avtalen? Finnes det i det hele tatt et handlingsrom for å utforske alternativene til dagens EØS-avtale? Og hvilke konsekvenser kan britenes Brexit ha for Norge?

Vi skal snakke om hvilke konsekvenser en eventuell endring eller reforhandling av EØS-avtalen kan ha for norsk næringsliv, norske eksportbedrifter og norsk fiskeri. Samtidig ønsker vi å belyse viktigheten av internasjonal handel og dialog, i en tid hvor sterke krefter ønsker mer isolasjonisme og mindre samarbeid.


Deltakere:
• Torbjørn Røe Isaksen – næringsminister (H)
• Ruth Grung – medlem av næringskomiteen på Stortinget (Ap)
• Robert Eriksson – administrerende direktør i Sjømatbedriftene
• Jens Kihl – politisk kommentator, Bergens Tidende
• Jonny Lokøy – Pelagisk Forening
• Kjersti Sandvik- Moderator

Hele den politiske samtalen blir avsluttet med topp stemning, når vår egen skipper, Nicolai Hamre og Pogo Pops inntar scenen. Hamre jobber på et av Pelagisk Forenings egne fartøy og han har lovet å toppe hele arrangementet med en forrykende konsertopplevelse.

 

Arrangementet vil bli streamet her: 

 

 

Siste nytt