Tar østen på alvor

Publisert: av Camilla Klævold

Både næringsminister Torbjørn Røe Isaksen og fiskeriminister Harald T. Nesvik drar til Kina i oktober

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen besøker Beijing og Shanghai i slutten av oktober. Samstundes skal fiskeriminister Harald T. Nesvik delta på Asias si største fiskerimesse i Qingdao og møte kinesiske motpartar i Beijing.

Hovudformålet med reisene er å stadfeste at Kina fortsetter å vere ein særs viktig marknad for norske verksemder.

Næringsministeren er i Kina frå 30. oktober til 1. november., i samband med det pågåande arbeidet med ein frihandelsavtale mellom Noreg og Kina. Han vil mellom anna møte den kinesiske næringsministeren, og delta på norsk næringsliv si kraftsamling i Shanghai, Norway Asia Business Summit (NABS).

– Det er viktig å vise kinesiske styresmakter kor mykje det økonomiske samarbeidet med Kina betyr for Noreg.

Dette er i positiv utvikling og har nådd eit nytt nivå etter statsbesøket til Beijing og Shanghai i oktober i fjor. Difor følgjer vi opp dei prosessane vi har starta, og politiske samtaler med styresmaktene i Beijing står sentralt, seier Røe Isaksen (H).

Vil auke eksporten
Fiskeriministeren besøker Kina frå 28. til 30. oktober, for å promotere norsk sjømat og norske sjømateksportørar. Han vil mellom anna delta på China Fisheries i Qingdao, samt halde fram med arbeidet for å sikre tilgang på marknaden for norsk sjømat i Kina.

– Eg er nøgd med den positive utviklinga i eksporttala for Kina og særlig ser fram til å vere tilstade på messa i Qingdao. Det er ei av dei største i verda i sitt slag, og bidrar til å synleggjere norske produsentar og eksportørar. Eg vil også møte kinesiske motpartar for å halde fram arbeidet med å sikre føreseielege rammer og for å auke eksporten av sjømat til Kina, seier fiskeriminister Harald T. Nesvik (FrP).

Då fiskeriministeren var vertskap for den kinesiske toll- og veterinærministeren Ni i mai, signerte dei to protokollar som omfatta tilgangen til den kinesiske marknaden. Ein som regulerer marknadstilgangen for norsk laks og ein om handel med fiskemjøl og fiskeolje.

Fiskeriministeren vil følgje opp dette i eit møte med minister Ni under besøket til Kina. Eit møte med den kinesiske landbruksministeren er også under planlegging. I samband med fiskerimessa i Qingdao, vil fiskeriministeren også delta i Norway-China Seafood Summit som blir arrangert av Sjømatrådet.

Les hele pressemeldingen her:

Siste nytt