Vil ikke ha staten som kvoteeier

Publisert: av Camilla Klævold

Forsamlingen på Fiskebåt Sørs Solstrand-seminar stilte seg negativ til å innføre statlig kvotebeholdning

Dette skriver Fiskebåt. Med 140 deltakarar i salen hadde Høgre sin representant i næringskomiteen på Stortinget, Tom-Christer Nilsen problem med å forsvare kvifor det bør innførast ein statleg kvotebank. Heller ikkje Ruth Grung frå Arbeidarpartiet såg poenget med dette forslaget. Under ei uformell handsopprekking var det eit samrøystes møte som gjekk i mot.

I debattpanelet var også styreleiar i Fiskebåt Jonny Berfjord. Han la vekt på at det no skal jobbast grundig med kvotemeldinga i organisasjonen før Fiskebåt tar stilling til kva vi som organisasjon skal meine. Komande veke blir det to medlemsmøte til som skal diskutere den framlagte meldinga. Det er i Tromsø på torsdag og i Ålesund på fredag. Deretter skal styret i Fiskebåt jobbe vidare med saka.

Dei to stortingspolitikarane var begge innstilt på å finne konstruktive løysingar og lovte at meldinga skal få ei grundig politisk behandling i næringskomiteen.

I tillegg til kvotemeldinga var det fleire andre interessante tema på dagsorden.

Torsdag 29. august skal Fiskebåt Nord diskutere kvotemeldingen:


Se alle presentasjonene fra seminaret her:

Økende proteksjonisme og politiske konflikter. Konsekvenser for norsk økonomi og fiskerinæring, Svein Rune Jordheim, DNB Markets

Pelagiske markedsutsikter, Jan Erik Johnsen, Sjømatrådet

Miljøsertifisering for pelagisk - status og utfordringer, Tor B. Larsen, Norges Fiskarlag

Fangstkontroll i fikset etter kolmule, Rita N. Maråk, FHF

Jonny Berfjord sin innledning om kvotemeldingen

Siste nytt