Brislingfiske i Oslofjorden og Rogaland

Publisert: av Roar Bjånesøy

Fiskeridirektoratet gir dispensasjon til kystbrislingfiske i Oslofjorden og i Rogaland i januar 2020 på henholdsvis 250 tonn og 50 tonn til fersk- og ansjosanvendelse

Fiskeridirektoratet viser til søknad fra Norges Sildesalgslag av 12. desember 2019 om et begrenset kystbrislingfiske i januar 2020 til fersk- og ansjosanvendelse. Det søkes om å fiske kystbrisling i henholdsvis Oslofjorden innenfor et kvantum på 300 tonn og i Rogaland innenfor et kvantum på 50 tonn.

Fiskeridirektoratet finner å kunne gi dispensasjon til at det fiskes kystbrisling til fersk- og ansjosanvendelse i Oslofjorden innenfor et kvantum på 250 tonn og i Rogaland innenfor et kvantum på 50 tonn i perioden 01.01.2020-31.01.2020.

Dispensasjonen er gitt med hjemmel i § 35a andre ledd i forskrift av 22. desember 2004 nr. 1878 om utøvelse av fiske i sjøen.


Med hilsen


Trond Ottemo seksjonssjef

Njål Wang Andersen seniorrådgiver

Siste nytt