Enig om ny prisavtale for 2020

Publisert: av Camilla Klævold

Norges Sildesalgslag og Sjømat Norge kom i dag til enighet om prisavtale for råstoff til fiskemel og fiskeolje for 2020

Sildelaget og Sjømat Norge er tilfreds med at det i dag ble oppnådd enighet om en prisavtale for råstoff til fiskemel og fiskeolje for 2020. Partene er også enige om å nedsette en felles arbeidsgruppe som skal se på regelverket knyttet til leveringsavtaler og såkalte direkteavtaler. Arbeidsgruppen skal overlevere sin innstilling til partene i løpet av første halvår 2020.
 

Kontaktperson Sildelaget: Paul Oma, 41409527
Kontaktperson Sjømat Norge: Kyrre Dale, 91376551

Siste nytt