Fiskets gang uke 48:

Publisert: av Camilla Klævold

Nedgang i ukesvolumet på nvg, men fremdeles greit fiske i nord

NVG-sild
Totalt denne uke er det innmeldt 13.150 tonn nvg-sild. Dette kvantum er fordelt med 3.485 tonn på kyst-låssatt, 7.260 tonn kyst-direkte,en trålfangst på 350 tonn,to ringnotfangster til konsum på 1.255 t, og en ringotfangst mel/olje på 800 tonn. Kystfanget sild er hovedsakelig tatt i området Kvænangen/Reisafjorden/Frakkfjorden, mens ringnot og trål har fanget sild i smutthavet.
 
Nordsjøsild
Kvantum denne uke er 2.249 tonn, med 42 tonn låssatt i Austevoll, Fjell, Askøy og Sund kommuner, 794 t mel/olje fanget av ringnot (3stk) og trål (4stk) og 1.360t av ringnotbåter til konsum. Faktisk redskapsbruk på ringnotbåtene er flytetrål. I tillegg er det meldt inn en trålfangst på 53 tonn som er usolgt.

Makrell
En ringnotbåt har vært vest av Shetland og meldt inn 830 tonn makrell til konsum. Halve kvantumet er fanget med flytetrål.

Kystbrisling
EN fangst på 15 tonn ble vraket pga buktæring og generell dårlig kvalitet.

Hestmakrell
Denne uken ble det meldt inn åtte direktehåvede fangster til konsum på fra 2 til 30 tonn. 1 lås på 15 tonn til konsum, samt 2 blandingsfangster til mel/olje.

Indirekte konsum
Av øyepål fangster ble det innmeldt åtte stykker fra 12 til 530 tonn, totalt 2.772tonn, herav tre blandingsfangster inneholdende totalt 181 t kolmule og 41t strømsild.Bergen, 02.12.19
Sigbj. E. Hansen
Fung. salgsleder
 


Siste nytt