Fiskets gang uke 49

Publisert: av Kenneth Garvik

Mindre sildeaktivitet i nord, og sporadiske fangster fra Nordsjøen.

NVG-sild:

Færre båter i aktivitet i fisket og vi fikk kun innmeldt 7.600 tonn sist uke. Hele kvantumet er denne uke tatt i Kvænangsområdet og det er kystbåtene som har tatt mest med 6.700 t. Fra to ringnotbåter er det innmeldt 900 t.

Av kyst sitt kvantum så er 3.700 t fisket av de minste båtene som låssetter, eller fangster som pumpes rett fra not. For å føre disse fangster så har fem ulike fartøy hatt seks føringsturer til kjøpere fra Harøysund i sør til Senjahopen i nord.

Silda som en har fisket inn på Kvænangen i høst har hatt ideell størrelse for filetproduksjon, og da spesielt til skinnfri filet. Snittstørrelsen sist uke ligger fra 185 g for sild tatt utenfor fjordlinjen til 277 g inne på Kvænangen. Totalsnittet ligger på vel 260 g.

Med et beskjedent ukeskvantum så har prisene på silda steget noe.

I kommende uke forventer vi at ytterst få båter vil fiske sild i nord.

 

Nordsjøsild:

Vi har beskjedne 400 tonn med nordsjøsild sist uke. Dette fordeler seg med to fangster fra trålere tatt i EU sonen, og Spjæringen som har fisket sild som bifangst i brislingfiske på Østlandet.

I forhold til restkvoter så er det fortsatt noen båter som ikke er i havn med kvotene sine. Torsdag endret Fiskeridirektoratet delkvoteenheten i EU sonen for ringnot opp fra 1,2 til 2,15. Av EU kvoten på 60.000 t så gjenstår det nå 6.700 t.

Utfordringen i kommende uke er værmeldingene, og da spesielt i den første del av uken.

 

Makrell:

To båter, Skipsholmen og Charisma fra Shetland har hatt hver sin makrellfangst med totalt 1.500 tonn. Fangstene er tatt sørvest av Shetland der Skipsholmen har brukt not og den andre båten trål.

Vi forventer ikke flere norske båter på makrellen fremover. Charisma som nylig ble overlevert til fra Karstensen i Skagen kan komme til å levere en tur eller to til i Norge før jul.

 

Hestmakrell:

På fjordene i sørlige deler av vestlandskysten har seks ulike båter fra den minste kystflåte fisket 110 tonn med hestmakrell.

Dette er stor fisk med snittvekter fra 420 til 500 gram.

 

Kyst, - og havbrisling:

Fra ytre Oslofjord har Spjæringen tatt to brislingfangster med til sammen 35 tonn. Dette er stor brisling med 55 stk./kg som er landet i Strømstad.

Fra sørlige deler av Nordsjøen har vi innmeldt 770 tonn. Dette er fordelt på to konsumfangster fra Krossøy tatt med not. Dette er relativ stor brisling 83 stk. og 65 stk. Disse fangster er tatt i ulike områder der den ene er tatt i dansk sektor og den siste i engelsk sektor.

I tillegg har Cetus fisket vel 200 t med trål i dansk sektor.

Restkvoten på havbrisling er nå på 620 tonn. En båt med kvote på 550 t er på feltet nordvest av Newcastle.

 

Indirekte konsum:

Fra tre trålere er det langs Kanten fisket 560 t kolmule, 140t strømsild og 130 t med hestmakrell.

 

Bergen 09.12.19

Kenneth Garvik

[email protected]       

Siste nytt