Fiskets gang uke 50

Publisert: av Roar Bjånesøy

Aktiviteten i pelagiske fiskerier for 2019 nærmer seg slutten, men det fiskes fortsatt

NVG-sild
Denne ukes nvg-sildkvantum ble nesten 2 100 tonn, det inkl. 350 tonn som ble mellomlagret fra en russisk frysetråler. De norske fangstene ble tatt av kystbåter i området Kvænangen, Loppe og, for en båt som fisker med trål, nord av Fugløybanken. I tillegg er det tatt en landnotfangst på 30 tonn i Nærøy kommune.
Kommende uke forventes svært liten aktivitet, kun en båt som vi vet i skrivende stund er ute på årets siste tur.

Nordsjøsild
Nordsjøsildfiske har svingt mye utover høsten, men etter hvert er det bare noen få fartøy som har så mye kvote igjen at de er ute og prøver å få tak i siste rest. Fire fartøy har vært i aktivitet i denne uke og 1 400 tonn er innmeldt. Et av dem fikk vel 1 000 tonn på to kast øst av Shetland, sild av størrelse 160 gram i snitt. I tillegg er det tatt en fangst på 170 tonn på Fladengrunn. Etter dette ble værforholdene vært svært vanskelig. Nå søndag kveld har flåte trukket lengre sør, været er bra og vi har fått innmeldt en fangst på 175 tonn fra området Bressay Grond. Det var ingen interesse for fisken til konsum i Norge så fangsten blir levert til indirektekonsum.

Makrell
Av makrell har vi fått en fangst denne uke. Et fartøy fra Shetland landet 800 tonn på leveringsavtale med norsk mottaker. Om det kommer flere fangster fra utenlandske båter er tvilsomt, kommer det er det i så fall en positiv overraskelse.

Havbrisling
Siste båt ut på havbrislingen for denne sesong var «Lønnøy». Det kom en lite kvotejustering på fartøykvoten med 70 tonn til 620 tonn for siste båt og med dette kvantumet på kjøl var totalkvoten tatt.

Hestmakrell
Hestmakrellfiske på høsten har jo lenge vært en spennende «joker» for ringnotflåten, men noen gevinst på dette fiske er det lenge siden denne flåten hadde. Til gjengjeld har kystflåten fisket godt hele året, totalt er det innmeldt vel 3 400 tonn siden 1. januar. Også denne uke ble det innmeldt fra to fartøyer nesten 100 tonn, vel 20 tonn tatt på Mørekysten og 75 tonn i Kvinnherad kommune.


Bergen, 16. desember 2019
Odd Fredrik Andersen

Siste nytt