Føringstilskudd gjeldende fra 01.01.2020

Publisert: av Hilde Færø

I Rundskriv 26/19 er inntatt tilskuddene til føring fra og med 01.01.2020.  Følgende endringer er foretatt sammenlignet med tilskuddene som gjaldt i 2019:

Fiskers egenfinansiering i forbindelse med føring økes fra kr 0,35 pr kg til kr 0,40 pr kg i 2020.  Videre vil det kun bli gitt tilskudd til føring av nvg-sild for fartøyer under 15 meter største lenge.

Til sist vil det i 2020 ikke bli gitt tilskudd til føring for føringsfartøyer i Kategori 4 i Føringspoolen

Se vedlagte rundskriv 26/19

Siste nytt