Ingen samfiske-endringer i 2020

Publisert: av Roar Bjånesøy

Samfiskeordningen fortsetter til neste år, melder departementet

 I kvotemeldingen som nå ligger til behandling i Stortinget foreslår regjeringen at samfiskeordningen bør avvikles ved overgangen til et nytt kvotesystem.

– Jeg ser det er skapt usikkerhet blant fiskerne for om det vil bli endringer i samfiskeordningen allerede fra neste år, men kan forsikre at ordningen fortsetter uendret i 2020, sier fiskeri- og sjømatminister Harald T. Nesvik.

Samfiskeordningen innebærer at to fartøy kan utgjøre et «aktivt» og et «passivt» fartøy. Intensjonen var at eiere av enmannsdrevne sjarker sammen skulle fiske to kvoter på ett fartøy. Ordningen ble innført som et sikkerhetstiltak. Den har imidlertid utviklet seg til at eier av to fartøy fisker hele kvotegrunnlaget med ett fartøy. Ved kun å holde ett fartøy i drift kan fartøyeier slik effektivisere driften.

– Debatten om framtidige rammebetingelser for sjarkflåten er en viktig debatt, og jeg imøteser det arbeidet Stortinget nå skal gjøre i behandlingen av kvotemeldingen, sier Nesvik.

Siste nytt