Kvotemelding og vindkraft i fokus

Publisert: av Camilla Klævold

Havbasert vindkraft og kvotemeldingen står i fokus på Fiskebåt Sørs årsmøte i Bergen i dag

Saken er hentet fra Fiskebat.no. - Vi har funne to viktige og aktuelle tema til dette årsmøtet. Kvotemldinga og havbasert vindkraft har innverknad på store delar av flåten, sa styreleiar Stig Østervold, då han opna årsmøtet til Fiskebåt Sør i Bergen.

Regjeringa sitt forslag til nytt kvotesystem har vore debattert store delar av hausten, men er også tema på årsmøtet til Fiskebåt Sør.

- Forslaget om å innføre ein statleg kvotebeholdning har møtt massiv motstand frå ei samla næring, og kan ikkje opplevast på anna måte enn at det er ein måte å få inntekter til staten.

Det andre hovudtemaet på årsmøtet er havbasert vindkraft.

- Her har vi eit klart standpunkt. Vi kan ikkje godta at det blir etablert vindkraftverk i viktige gyte- og oppvekstområde for fisk, sa Østervold.

Flere av de planlagt vindrkaftverkene kommer nemlig i konflikt med fiskeriinteresser.

- Vi er ikke mot havbassert vindkraft, men ønsker å være med i dialogen før det legges til rette for nye vindkraftanlegg i havet. Flere steder kommer anleggene i konflikt med viktige gyte- og fiskeområder. Det bør vi prøve å unngå, sa Odd Kristian Dahle, informasjonsleder, til Fiskebåt i forkant av møtet.

Programmet til årsmøtet finner du her:

Siste nytt