Ledige stillinger: Salgsleder og salgskonsulent

Publisert: av Camilla Klævold

På utkikk etter ny jobb? Vi skal ansette en ny salgsleder og en salgskonsulent

Viktigste arbeidsoppgaver:
- Betjening av Sildelagets auksjon
- God kontakt med fiskere og kjøpere mht salg og levering
- Oppfølging av garantier i forbindelse med salg
- Dokumentasjon av direktelandinger av fisk i EU

Ytterligere kvalifikasjoner/oppgaver for salgslederstillingen:
- Daglig ledelse av operativ salgsavdeling med personalansvar
- Utvikling av rutiner og systemer på avdelingen
- Premissleverandør og deltaker i utviklingsprosjekter
- Pådriver ved gjennomføring av prosjekter som tilhører avdelingen
- Samarbeid med kontrollavdeling i forbindelse med reklamasjoner
- Evne til å ta avgjørelser, ha oversikt og holde hodet kaldt når det stormer
- Generell kontakt med og informasjon til Sildelagets medlemmer / fiskerne
- Godt samarbeid med øvrig organisasjon


Arbeidstidsordninger :
Foreløpig skal salgslederstillingen fortsatt være en av to stillinger som går en uke på jobb og en uke fri i turnus. Det kan bli endringer i denne turnusen.

Salgskonsulenten ønsker vi i hovedsak skal jobbe dagskift – mandag til fredag. Imidlertid må kandidaten være villig til å være fleksibel og kunne ta andre vakter, samt på sikt også gå inn i helkontinuerlig skift, dag, kveld, natt og helg etter vaktplan (3 uker arbeid og 3 uker avspasering).

Se stillingsannonse på finn:

Siste nytt