Nye priser for råstoff til mel og olje fra 1. januar

Publisert: av Line Dale Nilsson

Fra 01.01.2020 gjelder følgende priser for råstoff til mel- og oljeanvendelse

Det er kun minimale endringer i prisindikatorene, men basis fett- og tørrstoff er oppdatert og fører til mindre endringer i minsteprisen. De nye minstepriser for råstoff til mel- og oljeanvendelse gjelder fra 01.01.2020.
Det vil i 2020 ikke bli salttrekk for lodde IS/JM eller for brisling.

Les rundskriv 25/19 her:

Siste nytt