Utbudsområder og -reglement for konsumfangster gjeldende fra onsdag 01.01.2020

Publisert: av Hilde Færø

Nytt rundskriv vedrørende Utbudsområder 28/19. Oppdatering av rundskriv 17/19

De eneste endringene som er inntatt i Rundskriv 28/19 sammenlignet med Rundskriv 17/19 gjelder utbudsreglementet for nvg-sild.  Kort sagt blir utbudsområdene større med endringen for alle fangster av nvg-sild på mer enn 250 t.

Siste nytt