Vet ikke om plastproblemet øker eller minker

Publisert: av Camilla Klævold

Havforskerne kan ikke si sikkert om plastproblemene i Barentshavet blir mindre eller større, men de jobber for en felles standard

Det er tekfisk.no som omtaler saken. - Det er umulig å si noe fornuftig om at situasjonen har blitt bedre fra i fjor til i år siden vi mangler en felles standard til å måle plast i havet, sier forsker Bjørn Ivar Grøsvik i Havforskningsinstituttet til tekfisk.no.

Grøsvik sier HI, Polarinstituttet og Miljødirektoratet samarbeider med en del russiske institusjoner om å få til et system for overvåking av plast i Barentshavet.

- Målet vårt er å få til en felles beskrivelse av plastsøppel i havet. Når vi får det til, vil vi kunne si om plastproblemer øker eller minker i Barentshavet.

Grøsvik sier at også gjennom Arctic Monitoring and Assessment Programme, AMAP, jobbes det med å kartlegge plastforurensing i havet i nordområdene.

- Det er viktig at vi får en felles standar for å kartlegge plast i havet, sier han.

Marinbiolog og seniorrådgiver i WWF, Verdens naturfond, Fredrik Myhre, sier at tommelfingerregelen er at store mengder av plastforsøplingen i havet utenfor Norskekysten kommer fra norske kilder og dess lenger nord en beveger seg på kysten, dess mer plastsøppel er det fra fiskeri- og havbruksnæringen.

- Vi vet at bruken av plastprodukter øker og at plastmengden i havet globalt øker, så det er ingen grunn til å tro at det nå er mindre plast i havet utenfor Norskekysten, sier Myhre til.

Leder i Norges Fiskarlag, Kjell Ingebrigtsen, sier at han håper og tror at fiskerne har blitt mer bevisst med å sørge for at søppel fra fiskerne ikke havner i naturen.Les hele sake på tekfisk.no:

Siste nytt