Vil gjenvinne marin plast

Publisert: av Camilla Klævold

Møbelprodusent Ope i samarbeid med direktoratet og Sintef ønsker å etablere apparat for å ta imot og gjenvinne plast langs kysten - i stedet for at det blir sendt ut

– Vårt prosjekt startet med at vi ønsket å bidra til å redde ødelagt natur. Da var det naturlig å starte med å bruke marin plast i våre produkter siden problematikken med plast i havet virker så håpløs, sier Lars Urheim, daglig leder i møbelprodusenten Ope AS, til Barentswatch.

Vil samle inn 100 tonn marin plast

Ved hjelp av VRI-midler (virkemidler for regional innovasjon) fra Rogaland fylkeskommune og Norges forskningsråd, hyret de SINTEF sine forskningsressurser til et mindre pilotprosjekt der 50 kg marin plast ble samlet inn, renset, malt opp og smeltet om til pellets. Nå søker de ytligere midler fra blant annet Norges forskningsråd som skal brukes i samråd med allerede innsamlede midler fra Handelens miljøfond.

Neste mål er nå å samle inn 100 tonn med marint avfall langs kysten og forvandle det til en råvare som kan benyttes i ny produksjon.

– Vi ønsker å etablere et apparat for å ta i mot og gjenvinne marin plast som ryddes langs kysten, slik at denne plasten kan gjenvinnes i stedet for å bli deponert eller brent. Vi ønsker at plasten blir tilgjengelig for produktutvikling, sier Urheim.


Les hele saken her:

Siste nytt