Ypperlig kvalitet på havbrislingen

Publisert: av Camilla Klævold

Til tross for at det har vært lite å se, er kvaliteten på fangstet brisling til konsum strålende

Krossøy, som var en av de 18 båtene med utseiling til havbrisling, var noe avventende med sin utseiling i håp om å sikre muligheten for å levere til konsum. Til tross for mye småflekker på feltet fikk de seg en grei fangst på 215 tonn vest for Esbjerg, noe som er uvanlig langt nord.

- Det har vært lite å se, det er bare småflekker, men vi kom heldigvis over litt brisling utforbi Esbjerg. Noe som er uvanlig langt nord, men vi så ingenting i de tradisjonelle feltene lenger sør, forteller reder Kristian Sandtorv.

Selv om tilgjengelighet på fisken ikke har vært den beste er derimot kvaliteten på den ypperlig. Erling Kvale fra King Oscar er til stedet på Skude mens Krossøy losser og er veldig fornøyd.

- Kvaliteten er veldig bra og størrelsen ligger vel rundt 80 på en kilo, forteller Sandtorv.

Krossøy har en kvote på 550 tonn som de satser på å fylle før jul. Så når lossing er over settes kursen ned mot feltet igjen, hvor tilgjengeligheten forhåpentligvis har forbedret seg.

- Det er litt bekymringsfullt at vi har sett så lite, danskene er ikke særlig fornøyd de heller, men den (brislingen) dukker forhåpentligvis opp igjen. Det var en del nordavind sist, så kanskje det har skremt brislingen bort, sier Sandtorv.

Sandtorv minner også på viktigheten av å tilby norske kjøpere brisling til konsum og å vedlikeholde markedet.

- Verdiskapningen er jo atskillig større ved konsumvare og så er det viktig å opprettholde leveransen slik at kjøperne ikke ser til utlandet.

Ved månedsskifte november/desember ble det gitt tilbud til to ytterligere båter om å ta utseiling til havbrisling. Cetus er allerede på feltet og Lønnøy forventes å ta utseiling snart.

- Det er rundt 1100 tonn igjen av kvoten, så vi håper med dette at vi skal berge kvoten før jul, forteller salgsleder Kenneth Garvik.

Siste nytt