Delta i sildelotteriet - vinn arbeid!

Publisert: av Camilla Klævold

I tillegg vil bidrag fra silde- og kolmulefiskere redusere usikkerheten i kvoterådene

– Alle fiskere bør delta i sildelotteriet. Det gir forskerne best statistisk grunnlag når de skal utarbeide bestandsestimatene sine. I det nye og unike lotteribaserte systemet, bruker vi størrelsen på innrapportert fangst til å beregne muligheten for å bli trukket ut. Deretter trekker vi hver gang det rapporteres inn en fangst til oss. Samme framgangsmåte brukes for flåten som fisker kolmule, sier fagdirektør Geir Huse ved Havforskningsinstituttet.

Slik går du fram (om du er silde- eller kolmulefisker):
1.    Sørg for å oppdatere programvaren før avgang
2.    Ta prøve av fangsten
3.    Meld fangsten inn via fangstdagboka
4.    Vent på svar – ja eller nei
5.    Dersom ja: frys prøven
6.    Merk prøven med fartøynavn og dato
7.    Lever prøven ved landing i norsk havn

Langsiktig gevinst
– Det kan se ut som at den som vinner i dette lotteriet får mer arbeid i premie, sier Huse. Samtidig lover han at en mer langsiktig og viktigere gevinst:

– Rent statistisk gir opplegget et optimalt system for å beregne hvor mange individ per aldersgruppe som fiskes i hver bestand. Prøvene blir en viktig del av grunnlagsmaterialet havforskerne bruker for å beregne bestandsstørrelsen. Det vil i neste omgang redusere usikkerheten i beregningene våre og dermed sørge for bedre kvoteråd, understreker han.

I tillegg blir det en pose Twist i trøstepremie til fartøyet som blir trukket ut.

Ekstragevinst
Prøvetakinga som gjøres på denne måten gir forskerne en ekstragevinst når de skal bestemme alderen på silda.

– Vi «leser» sildeskjell for å finne alderen på silda. Nå ser vi at skjell som kommer fra sild som er fryst inn like etter notkastet er mer «lettlest» enn skjell fra sild fra mottaksanleggene. Det har sammenheng med at sild som har ligget i tankene om bord er mer utsatt for slitasje og dermed vanskeligere å bruke til aldersbestemmelse, sier overingeniør Bjørn Vidar Svendsen.

Se video om sildeskjell her:

Les mer om framgangsmåten for prøvetaking her:

Siste nytt