Det går godt i pelagisk sektor

Publisert: av Jarle A. Hansen

Fri konkurranse og like konkurransevilkår styrker norsk industris konkurranseevne.
Norsk villfisk-næring er en suksesshistorie, sier Paul Oma.

Det går godt i pelagisk sektor, både på sjø og land. Vi må ikke la uenighet om noen enkeltsaker overskygge dette faktum. Sildelaget har et sterkt ønske om å styrke omdømmet til pelagisk sektor, og vi ønsker å fokusere på den positive utviklingen vi ser i næringen. Sildelaget erkjenner selvsagt at vi har noen utfordringer. Men disse kan løses om fiskere og kjøpere samarbeider - ikke om konflikter dyrkes.

Sildelaget garanterer for fri konkurranse og like konkurransevilkår på den pelagiske markedsplassen. Hvordan dette kan oppfattes som problematisk har jeg vansker med å forstå. Av Sildelagets omsetning til nå i 2019 på 1,1 mrd. kr., så kommer 570 millioner fra 40.300 tonn levert av utenlandske fiskere i Norge. Til sammenligning har norske fiskere levert 4.900 tonn i utlandet til en verdi av 22 millioner kroner. Norske fiskerne forstår betydningen av å tilrettelegge en markedsplass som er attraktiv for utenlandske fiskere, slik at store verdier tilføres norsk industri. Dette bidrar til å styrke norsk industris konkurransekraft. Vi har verdens mest konkurransedyktige pelagisk industri i Norge, og Sildelaget har et sterkt ønske om å bidra til at industrien skal opprettholde den posisjonen.

Jeg registrerer at Sjømat Norge mener at Sildelagets rammevilkår på markedsplassen er irrelevant for hvorvidt utenlandske fiskere leverer fisk i Norge. Det utenlandske fiskere forteller oss i Sildelaget er at salgs- og omsetningsvillkårene, spesielt garantien for oppgjør, er særdeles viktig når de velger å selge til norske kunder. Sildelagets salgs- og omsetningsvilkår er i stor grad utarbeidet i godt samarbeid med Sjømat Norge, så også dette deler vi gjerne æren for med Sjømat Norge.

Siste nytt