Direktoratet vil leie fartøyet ditt

Publisert: av Camilla Klævold

Fiskeridirektoratets Sjøtjeneste ønsker å leie tre fartøy til overvåkning av fiskefelt i Norges Økonomiske sone og i Barentshavet

Sjøtjenesten ønsker å leie et snurrevadfartøy, en kystreketråler og et seinotfartøy. Fullstendig utlysing finner du på doffin.no.
Tilbud om leie av snurrevadfartøy og seinotfartøy må være mottatt av Fiskeridirektoratet innen 18. mars klokken 10:00.

Her finner du lenken til leie av snurrevadfartøy:

Kystreketråler:

Seinotfartøy:

Siste nytt