Fiskets gang uke 5

Publisert: av Kenneth Garvik

Vanskelig tilgjengelighet på silda og mindre makrell fra vest. Fortsatt ingen loddekvote på Island.

NVG-sild:
En relativ laber uke på NVG-silda med totalt 18.600 tonn i journalen. Hovedårsakene til det beskjedne kvantum er at silda har stått dypt, og i tillegg har det i store deler av uken blåst sørøst kuling på sildefeltene.

Av ukens kvantum har ringnot fisket 10.000 t, trål 7.600 t og kystgruppen beskjedne 1.000 t.
Om vi ser på hvilken redskap som er brukt i fisket er hele 11.500 t fisket med trål. Dette illustrerer tydelig utfordringen notbåten har med å rekke ned i silden.

Fisket foregikk tidlig i uken øst av Trænadjupet og silda har utover i uken trukket på sørøst mot Træna. I helgen har flåten fortsatt sørover da silda ser ut til å ha satt en tydelig kurs mot gytefeltene på Møre. De sørligste båtene var søndag kveld i sild vest av Sandnessjøen.

Sildestørrelsene er fortsatt stor med snittvekter fra 320 – 379 gram. Vektet snitt for hele kvantumet er på 347 gram.

Vi får håpe på gode værforhold og at silda er mer tilgjengelig med not i kommende uke. Vi forventer at en god del båter vil følge silda sørover, både norske og utenlandske.

 

Makrell:
Som forventet så dabber makrell leveransene fra utenlandske båter av. Kun 3.900 tonn fra seks båter er beholdningen sist uke. Dette kommer fra tre irske, to skotske og en norsk båt.

Makrellen er nå på god vei på sørvesten og tidlig i uken var båtene i aktivitet nord av Hebridene, mens siste fangst fra «Sheanne» ble tatt vest av samme øygruppe, 150 n.mil lenger sørvest.

Makrellen varierer i størrelse fra 340 g som lavest til 430 g som høyeste snittvekt. Det kan virke som makrellen i sin vandring har skilt seg der den største er i front på vei sørover.

Med at makrellen nå stadig fiskes lenger og lenger vekk fra Norge så forventes det ytterligere nedgang i kvantum i kommende uke.

 

Hestmakrell:
Her har vi kun en fangst på 15 tonn denne uke fra «Hanne Marie» . Fangsten er tatt på Nordmøre. Dette er det laveste ukeskvantum i år, der vi i januar hadde totalt 650 tonn fra kystbåter fra Rogaland til Nordmøre.

 

Kolmule:
To båter har fisket i EU sonen, nordvest av den kjent kolmulebanken «Porcupine Bank». De har fisket vel 4.000 tonn. Fisket her har ikke vært det beste og kolmula er som normalt på denne tiden «tung å bale med».

For øyeblikket er seks norske båter i aktivitet i dette område, og flere på vei vestover.

 

Lodde-Island:
Islendingene som nå er på sin andre loddetokt-runde måtte søke havn midt i uken grunnet dårlig vær. Fredag gikk båtene ut igjen og de har i helgen hatt godt vær nord av Island.

Ifølge skipper på «Polar Amaroq» så har de registrert lodde i helgen, men en trenger flere dager for å kartlegge området skikkelig.
I tillegg til lodde så nevner skipperen at det er enorme mengder med hval i områdene nord av Island. Dette er noe også sildefiskerne langs Nordlandskysten observerer i disse dager.

I 2017 så kom endelig kvote først 14. februar og islendingene mener at temperaturene i havet i år er lignede som da.

Vi krysser fingrer, og håper det blir en kvote rimelig snart. Utfordringen er at siste fiskedag i.h.t avtalen er 22. februar.

Du kan følge båtene som kartlegger loddeforekomstene på følgende link; https://skip.hafro.is/

 

Bergen 04.02.19
Kenneth Garvik
[email protected]

Siste nytt